Stuck

Gano kasakit sa ulo ang matagalang pagpapanggap? Alin man sa sinasabi mo, ni isa hindi mo matanggap. Sa dami ng inimbento mong reaksyon, hindi mo na alam kung alin ang mukhang tunay. Paanong tatayo mag-isa ang argumento mong wala namang kabuhay buhay?

Gaano kahirap ang tumalikod ngunit maya’t maya ay lumingon? Umayaw ka na pero bakit andiyan ka pa din hanggang ngayon? Ang tagal tagal bago mo natanggap ang sarili mong desisyon. Kung tutuusin, wala naman yatang nagbago mula noon.

Paano kang lalakad palayo kung maya’t maya ay inaakala mong may sumisitsit sa’yo? Sa kabila ng katahimikan, parang naririnig mo ang pangalan mo. Para bang may nakatingin kahit alam mo naman kung ano ang totoo. Gusto mong mabingi pero hindi mo alam kung paano.

Paanong lilipas ang araw na hindi pa naman dumadating? Paanong huhubadin ang di pa nasusuot na singsing? Anong isasauli mo kung wala namang ibinigay. Pano ka muling mabubuhay kung hindi ka pa tuluyang namamatay?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s