Blush

Dalawang linggo tayong hindi nagkita.

Dalawang linggo tayong nagpalitan ng mga kwento habang magkalayong inuubos ang magdamag.

Dalawang linggo tayong nag-usap ng mga bagay na dati ay ni hindi nababanggit man lang.

Dalawang linggo. Magkalayo tayo, pero ito na ang pinakamalapit na ating narating.

Pagkatapos ng dalawang linggong iyon, muli kitang nasilayan. Sa pagsalubong ng paningin ko sa iyong mga mata, naramdaman kong gumuhit ang init sa aking mukha. Hindi ko matagalan ang iyong tingin. Pakiramdam ko ay nasisilayan mo akong walang saplot at bunyag ang damdamin.Ito ang bunga ng dalawang linggong naging bukas na aklat ang aking mga saloobin.

Lamang ay hindi ko batid kung ganun ka din. Sana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s